Egy zongoraverkli felújítása
Repair of barrel piano, street piano
Restaurierung dem Walzenklavier
Réparation de clavier de barbarie

 

 

A zongoraverklit a neves barcelonai Vicente Llinares hangszerkészítő manufaktúra készítette a XX. század elején.

 

A gyár a hagyományos zongorák mellett hosszú ideig készített zenegépeket is, az 1950-es, 60-as években még gyártották ezeket. Számos változatban készült, az egyszerűbbekbe csak zongorahúrok kerültek, ám készültek harangokkal, dobokkal kiegészített darabok is.

 

A cég kedvenc gyártmánya volt a "gyermek-verkli", ami a nagy, utcai darabok kicsinyített mása, nagyjából negyedakkora. Ezeket jobb módú családok vették gyermekeiknek, de vannak visszaemlékezések arról is, hogy abban az időben számos barcelonai bolt kirakatában, bejáratában állt ilyen szerkezet, hogy becsalogassa a vevőket. Ezeket a kis darabokat úgy alakították ki, hogy valóban gyerekek is tudjanak játszani rajtuk.

A javítandó darab

 

 

Az itt bemutatott verkli igen terjedelmes: több mint 110 centiméter magas, hossza 120 cm – akkora tehát, mint egy szobai pianínó. Fahengeres vezérlésű, a henger átmérője 35 cm, hossza 103 cm. A berendezés teljes súlya több mint 110 kiló. Ennek oka, hogy a húrok feszítésére a zongorákban, pianínókban is alkalmazott páncéltőke szolgál. Ez a levegő páratartalmára, a mozgatásból eredő rázkódásokra nem annyira érzékeny, mint a fából készült rögzítő tőke, ezért szívesebben alkalmazták a folyamatosan mozgatott zongoraverklikben. Ám emiatt természetesen a hangszer súlya jelentős megnövekedett.

A berendezés 55 zongorahúrt és 5 harangot szólaltat meg.

 

Mivel összesen 10 számot tud lejátszani, a hengeren összesen 600 sorban vannak a szögek.

A hangszer behangolásának megsegítésére a rögzítőlapon az egyes húrok hangfekvése betűk beütésével jelölve lett.

 

Az egyes számok közötti váltásra a henger tengelyének meghosszabbított egysége szolgál, mely kinyúlik a házon kívülre, és egy gombbal van ellátva. Ennek ki-be tolásával válthatók az egyes számok. A gomb mögött hornyok sorakoznak, ezekbe lehet a rögzítő lemezt belesüllyeszteni és ezzel a hengert rögzíteni. A váltógombot csak akkor lehet felemelni, ha a rögzítőkar felemelt állapotban van. A rögzítőkar felemeléskor a verkli belsejében lévő vezetőléc elemeli a kalapácsok szárait a hengertől. Ez az ügyes megoldás arra szolgál, hogy a henger tengelyirányú mozgatása során nehogy megsérüljenek a kalapácsokhoz tartozó tüskék vagy a hengeren sorakozó szögek.

 

 

Külön gomb szolgál arra a célra, hogy a csengőket is "ki lehessen kapcsolni". A csengők eléggé éles hangon szólnak, ezzel ki lehet iktatni őket, hogy ne legyen olyan zavaró a hangjuk. Az 5. számú videó a csengőket mutatja működés közben

 

 

A verkli jobb oldalán a házon egy levehető körlap került kialakításra: ez arra szolgál, hogy szükség esetén (zeneszámok cseréje, vagy javítás) a hengert ki lehessen venni a berendezésből.

 

A verkli oldalán a zeneszámok címeit felsoroló címke látható, ez a Llinares verklikre jellemző kialakítás. A bemutatott verkli első zeneszáma a címke tanúsága szerint a Kék Duna keringő...

 

A hengeren papírcímkén, a verkli előlapján dombornyomott réztáblán olvashatjuk a gyártó cég nevét.

A verkli gyári sorszáma: 351. melyet több helyen beütve is fel lehetett fedezni Érdekesség, hogy 36. kalapácson egy kereszttel átmetszett kör alakú jel, valamint a 25-ös kalapácstól a 35. kalapácsig "PONGI UPPI" felirat szerepel a kalapácsokon, a betűk beütésével.

A verkli eredeti állapotában

A verkli erősen hiányos állapotban volt. A mechanikája működött, azonban a szabályos húrozás helyett minden hanghoz csak egy-egy darab húr volt felrögzítve. 8 darab kalapács hiányzott, két kalapácsnak a szára sem volt meg. A verkli két fedőlapja hiányzott, valamint az alsó előlap is, ami a páncéltőkét takarta. A szerkezeti felújításon túl ezek stílszerű pótlásáról is gondoskodni kellett. Több apró, de lényeges hibára csak a felújítás közben derült fény. A Llinares verklis arculatának fontos része az előlap nyílásait fedő szövettakaró. Ennél a verklinél ez teljesen tönkrement, kopott, szakadozott állapotban volt, ezért új takarókat kellett készíteni.  

A felújítás során az alábbi feladatokat kellett elvégezni:

1.) két darab új tetőt kellett készíteni, melyek közül a felsőnek felhajthatónak kellett lennie, hogy javítani, hangolni lehessen a berendezést,

2.) a páncéltőkét takaró előlapot pótolni kellett, fontos volt, hogy ezis levehető legyen,

3.) 8 db kalapács pótlása,

4.) 5 db kalapácsrúd pótlása,

5.) a 38. sz. kalapács farészét pótolni kellett,

6.) a 37. sz. kalapács farésze megrepedt, amit ragasztani kellett,

7.) a 4. kalapács fa része le volt repedve, amit pótolni kellett, valamint hiányzott az acéltüskéje is.

8.) a henger tengely irányú mozgatása nehézkes volt, nem csúszott, kenőanyaggal kellett ellátni a hengersínt,

9.) az előlap ablakainak sarokelemeit újra kellett gyártani,

10.) az előlap ablakit fedő textíliát újra kellett készíteni, hímzés, ragasztás,

11.) új húrok, húrozás, hangolás,

12.) a kopott festések javítása, restaurálása.

 

A fedőlapok újragyártása. Figyelni kellett a legapróbb részletekre is. Ilyen például, hogy a rögzítőcsavarok stílusosak legyenek, ezért csak hagyományos kinézetű rézcsavar került felhasználásra.  

Az előlap sarokelemeinek és az előlapot fedő textília pótlása. A fedőlap mérete: 120x30x3,0, az ablakok mérete 38x15 cm, 25x15 cm és 38x15 cm. Az új fedőtextíliát Milner Angéla népi iparművész készítette, köszönet a segítségéért és tanácsaiért.  

 

A kalapácsrudazatok és a kalapácsok pótlása. A rudak hossza 40-45 mm között változik, vastagságuk 2,5 mm. Menethossz felül 15 mm, alul a furathossz 8 mm. A furatátmérő: 2 mm  

A 38. sz. kalapács farudazatának újragyártása. A rudazat körtefából készült, hossza 95-103 mm, vastagsága 8 mm.  

 

A kiemelt henger, a hengerház és a henger tüskéi közelről  

A 4. sz. kalapács elerepedt, hiányzó farudazatának pótlása, valamint a hiányzó tüske pótlása.  

 

A festés javítása, polírozás  

Az új húrozás. A különböző hangmagasságokhoz más-más húrszám tartozik, a mélyebb hangok esetében 2-2 húrt, a magasabbaknál 3-3, illetve 4-4 húrt ütnek meg a kalapcások. A pótolandó húrok száma: 7x2 db, 28x3 db, 20x4 db, összesen 178 db. A húrokkal együtt új húrszegek is beszerelésre kerültek. A húrok cseréjét és a hangolást Badi József zongorahangoló és zongorakészítőmester végezte, ezúton is köszönetet mondok segítségéért.  

 

A felújított hangszer  

 

A felújítás a verkli nem csak látványos darab lett, de szépen működik. A kevés hazai, működő verklik száma így szaporodott eggyel.

VIDEÓK

Újra szól a régi verkli: a Kék Duna keringő

A henger és a tüskék működés közben

Egy régi dal...

A csengők működés közben

A kis mozgóképekre kattintva megnézhetőek a teljes videók a YOUTUBE-on.


Ha valami részletesebben érdekli Önt, esetleg segítségre van szüksége: